ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Reineier inn på Stortinget 2008-10-19
Tove-Lill Labahå Magga, Sør-Varanger, møter som Stortingsrepresentant fra onsdag 22.10.08. Hun representerer Arbeiderpartiet, og møter for Ann-Kristin Engstad, som har velferdspermisjon.

Magga har 6. plassen på Finnmark Arbeiderparti's stortingsliste for 2005 - 2009, og er trolig den første reineieren som er på "Tinget".

Tove-Lill L. Magga (52) er reineier i reinbeitedistrikt 4/5 B, Cizašnjarga/Sállan i Sør-Varanger i Øst-Finnmark. Hun har vært aktiv i organisasjonsarbeid i Norske Reindriftsamers Landsforbund, og var en periode nestleder i Varanger Reinsamelag.

Magga er leder i Samepolitisk utvalg i Sør-Varanger Arbeiderparti, medlem av Samepolitisk Råd i Det Norske Arbeiderparti og varamedlem til Reindriftsstyret.

Hun har hovedfag i spesialpedagogikk (cand. polit.) fra 2000, og har i de senere år vært ansattpå Sametinget, Samisk Høgskole og Høgskolen i Finnmark.

 

 

 

 

 

 

(foto fra www.arbeiderpartiet.no)