ReinData Logo Portalen for reindrift
-Oddasat
-Oktavuodadiedut
-Arealsaker
-Artikler
-Govat

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Boazodoallošiehtadus
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-Prosjektrom

Bážii speajára
Albbas lea vahkku spiigudan Márjjá Niillasa ealus, ja háhppehii 11 bohcco goddit ovdal go Márjjá Niillas oaččui báhčinlobi.

Evttohit boraspiriid seailluhit sis-eatnamiin
Dál galgá mearriduvvot gos meahceeallit galget orrut Finnmárkkus ja Romssas. Gumpe ii galgga guovllus ja geatkit, albasat ja guovžža nálli galgá seailut sis-eatnamiin. Dál galget Finnmárkulaččat ja Romsalaččat mearridit gos boraspire nálit galget orrut ja movt daid hálddašit. Finnmárkku ja Romssa Boraspire lávdegoddi lea dál árvalan boraspire hálddašanplána, masa dáhttot oaiviliid guovvamánu maŋemus beaivái.

- Fylkamánne boraspire logut aibbas baddjil bávtti
Boraspirehálddašeaddjit eai dieđe sullii ge man stuorra vahágiid boraspiret dagahit, oavvilda orohat ovddasteaddji. Finnmárkku Fylkkamánne Birasossodaga boraspireráđđeaddi, Paul Nilsen, ii mieđit ahte sin boraspirelogut leat duššis hutkojuvvon.