ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Saarivuoma-saken henlagt 2006-04-26
Troms politidistrikt har henlagt saken mot Saarivuoma sameby i Sverige.

I fjor ble samebyen anmeldt for ulovlig kjøring på barmark i Troms fylke.

En ny reinbeitekonvensjon må på plass før politiet kan gripe inn i denne type konflikter i de omstridte områdene. Samebyen hevder at de ut fra Lappekodisillen har rettigheter til å bruke beiteområder på norsk side.