ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Salg av reinkjøtt 2011-08-28
Landbruks- og matdepartementet fornyer tilbudet om salg av reinkjøtt fra reguleringslageret som ble etablert høsten 2010. Tilbudet viderefører den prisreduksjonen som ble iverksatt fra juni i år.

- Det er nødvendig med en pristilpassing slik at alt reinkjøtt kan selges på normal måte og uten statlige tiltak, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. – Jeg er også fornøyd med at handelen nå følger opp og tilbyr flotte produkter av reinkjøtt til fornuftige og konkurransedyktige priser, understreker statsråd Brekk.

Etableringen av reguleringslageret har bakgrunn i den vanskelige markedssituasjonen for reinkjøtt høsten 2010. Staten og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) ble derfor enige om kortsiktige tiltak for å sikre økt slakting og omsetning av rein fra Finnmark. Det sentrale tiltaket var en avtale med Nortura om oppkjøp av reinkjøtt for regulering.

Departementet har bedt Nortura om å fornye tilbudet fra juni i år om salg fra dette lageret. Tilbudet videreføres nå med uendrede kvanta og priser.