www.reinportalen.no

Siktelse 2010-08-26
To av personene som også var sentrale i reinkjøttselskapet Boalvvir, er nå siktet for grovt økonomisk utroskap i forbindelse med Store Norske-saken.