www.reinportalen.no

Skjemaer i forbindelse med regnskapsåret 2008/selvangivelsen 2008 2009-03-03
Her legges skjemaer som bør eller må innleveres sammen med selvangivelsen for 2008. Noen veiledninger legges også ut.

 

Skjemanavn   RF-nr
Næringsoppgave 1   1175-B
Tilleggsskjema for reindrift   1177
Varelagerliste   1179-B
     
     
Diverse    
Takseringsreglene (satser for verdi av rein)    
Rettledning til Næringsoppgave 1 og tilleggskjema   1176

Rettledning til Personinntektsskjema

   1226
 Lignings-ABC 2008