ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi
-Regnskap 2008

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Skjemaer i forbindelse med regnskapsåret 2008/selvangivelsen 2008 2009-03-03
Her legges skjemaer som bør eller må innleveres sammen med selvangivelsen for 2008. Noen veiledninger legges også ut.

 

Skjemanavn   RF-nr
Næringsoppgave 1   1175-B
Tilleggsskjema for reindrift   1177
Varelagerliste   1179-B
     
     
Diverse    
Takseringsreglene (satser for verdi av rein)    
Rettledning til Næringsoppgave 1 og tilleggskjema   1176

Rettledning til Personinntektsskjema

   1226
 Lignings-ABC 2008