ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Skuterløype-krangel 2007-01-17
Fylkesmannen i Finnmark stenger flere skyterløyper i Tana av hensyn til reindrifta. Reineier Nancy Porsanger håper de kan holde reinen på høstbeitet i tre uker. Skuterforhandler Hugo Erlandsen i Tana frykter på sin side at både skutersalget og trivselen kan gå ned dersom løypene blir stengt over en lengre periode. Dette melder NRK Sámi Radio.