ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Smuk krever erstatning 2006-01-16
En reinbeitefamilie vurderer rettsak mot staten med millionkrav for tapt beiteland i Sør-Varanger. NRK melder at Smuk-familien, som driver i distrikt 6, på Varangerhalvøya, mener de har historisk rett på vinterbeite i distrikt 5 i Sør-Varanger. Det sier familiens advokat, Thomas Hjermann.

Dette vil i så fall gå på bekostning av andre reineiere i området.