ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Til frontalangrep mot reindrifta 2008-05-26
– Det er en kulturbærer, men en hinder for næringsutvikling. Den skaper såvidt 1000 arbeidsplasser, og er en gjennomsubsidiert næring. Vi må diskutere premissene for reindrifta. Reindrifta er ikke liv laga etter dagens premisser, og representerer selv en miljøtrussel. Dessuten er næringen en trussel for den øvrige utvikingen i Finnmark, sa Olav Gunnar Ballo i sin innledning på folkemøtet i Kvalsund.