ReinData Logo Portalen for reindrift
-Oddasat
-Oktavuodadiedut
-Arealsaker
-Artikler
-Govat

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Boazodoallošiehtadus
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-Prosjektrom

Čohkkegohtet boazodoallomáhtu

2009-04-12

Intenšuvdnasoahpamuš maid vuolláičálle disdaga boazodoallokongreassas ulbmilin lea cegget fierpmádatinstitušuvnna mii čohkke boazodoalu oahppo- ja dutkandieđuid.

Riikkaidgaskasaš boazodoalloguovddáš, Máilmmi boazoálbmogiid searvi ja Sámi allaskuvla vuolláičálle intenšuvdnasoahpamuša mii galgá čohkket oahppo- ja dutkandieđuid mat gusket boazodollui.

Loga eambbo ..