ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Påmelding
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Utlysning av midler til forskning innen verdiskapning i reindriften 2007-08-24
Styret for forskningsmidler over reindriftsavtalen lyser ut kr. 1.1. mill til forskningsprosjekter innenfor verdiskapning i reindriften. Frist 15. september 2007.

Noen viktige områder for forskning innen verdiskaping i reindriften:

Forskning på interne driftsforhold i reindriftsnæringen, herunder kostnadseffektivitet, driftsmidler, driftsmetoder, produksjon osv
Forskning på hvordan samspill mellom ulike aktører i verdikjeden kan gjøres bedre med tanke på verdiskaping
Forskning på hvordan markedsføring kan føre til økt verdiskaping. Herunder merkevarebygging og sporing av produk
Forskning på hvordan klimaendringer, beiteproblematikk, rovviltsituasjon/forvaltning og tap av reindriftens arealer påvirker mulighetene for verdiskaping.
I utlysningen av disse midlene vektlegges følgende:


Relevans for reindriftsnæringen
Vitenskapelig kvalitet
  application/octet-streamSøknadsskjema og artikkel fra reindrift.no