ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Utlysning av midler til kartlegging og dokumentasjon av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper 2007-08-24
Styret for forskningsmidler over reindriftsavtalen lyser ut kr 1 mill til kartlegging av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper


Noen aktuelle områder for forskning og formidling innen reindriftskvinnenes tradisjonelle kunnskaper:

Dokumentasjon og innsamling av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper
Ivaretaking av kunnskapen, herunder hvordan dette kan gjøres
Bruk av denne kunnskapen til verdiskaping/bedriftsetablering
Bruk av denne kunnskapen innen opplæring og utdanning herunder evaluering av hvordan dette best gjøres
Utvikling av læremidler med utgangspunkt i tradisjonell reindriftskunnskap
Forskningsbasert vurdering av reindriftskvinners situasjon i reindriften, herunder hvordan de tradisjonelle kunnskapene blir ivaretatt og hvilke ulike faktorer som kan være til hindrer for likestilling i næringen
  application/octet-streamLes hele utlysningen her