www.reinportalen.no

Velkommen til LAVVU 2009-10-01
LAVVU er et nettverk for kvinner i reindriften som ønsker å få et bedre grunnlag for å ta på seg oppgaver og ansvar. LAVVU står for Ledelse, Ansvar, Verdiskaping, Vekst og Utvikling.

LAVVU ble etablert januar 2007 i Jergul, av noen reindriftskvinner som hadde deltatt på kurs i Coaching. Vi startet opp med første samling i november, og der alle kunne ta med seg nye kvinner inn i nettverket.

Vi har hatt forelesninger om nettverksarbeid, og sammen med kursleder Elin Sabbasen lagt en plattform for nettverket.