ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Påmelding
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Verdiskapningsprogrammet for Reindrift (VSP-Rein) 2004-10-19
Verdiskapningsprogrammet for reindriften er en del av Landbruks- og Matdepartementets satsing på økning av inntekter for den enkelte reineier. Nedenfor finner du linker til stoff om dette.

 

Foredrag Verdikjedekonferansen (mest om landbruk)

Interpellasjon - verdiskapningsprogrammet
Verdiskapningsprogrammet
Etablererstipend næringskombinasjon- søknadsskjema fra Sametinget
Retningslinjer for næringskombinasjon
Driftsstøtte til næringskombinasjon

Artikler:

 
Slakteri er lett! 

Nrk tekst-tv 8.6.04

Hele artikkelen:
Samiradio.org

-Det er lett å starte opp et slakteri, men det å selge kjøttet er problemet, sier daglig leder i Arctic Rein og Vilt, John Anders Lifjell. Firmaet i Mo i Rana brukte flere år på oppstarten. Først ifjor kom de i gang med innkjøp av ferdigslakta rein.

-Å fortsette med videreforedlingen er utfordringen. Det er ikke helt enkelt. Vi har lang vei igjen å gå, mener han. Han anbefaler de som har tenkt å starte opp med et slakteri, å jobbe hardt med å få kjøpere til produktene

Reinkjøtt i ny drakt

Nrk Nordland 13.4.

Kjøttprodusenten Arctic Rein og Vilt i Mo i Rana satser stort på å gjøre reinkjøtt mer tilgjengelig for folk flest. Nå skal innpakningen blir mer attraktiv.
Det går an i EU

FD 14.2.04

Det var ikke smertefritt i Italia heller. Det gikk 10-15 år før landbruket klarte å tilpasse seg nye EU-regler. Men i Nord-Italia ga de ikke opp, og kom ut av prosessen med sin småskalaproduksjon og sine spesialiteter i behold.
Flaskehalser Slakterier og reineiere i Finmark sliter med manglende avsetning og store kjøttlagre. Samtidig bør antall beitedyr ned og forbrukerne finner knapt reinkjøtt i butikkene. Hva er flaskehalsene, spurte Reindriftsforvaltningen og Landbruksdepartementet og engasjerte Agenda Utredning & Utvikling, julen 2003.
Likestilt verdiskaping

Odin 29.1.

Leif Helge Kongshaug (V), statssekretær i Landbruksdepartementet, setter i dag søkelyset på likestilling ved tildeling av midler fra verdiskapingsprogrammene for mat og reindrift.

Kongshaug er innleder på seminaret "Rettferdig fordeling av offentlige ressurser" i regi av Statssekretærutvalget for likestilling.

Ber Norge utnytte eksportkvotene

Nationen

Norske produsenter utnytter ikke de eksportmuligheter som ligger i avtalene med EU. Bare 30 prosent av den tollfrie jordbærkvoten ble benyttet i 2003.

…quot; Nå må norske produsenter våkne. Det har ingen hensikt å forhandle fram tollfri kvoter når de ikke brukes, sier statssekretær Leif Helge Kongshaug i Landbruksdepartementet til Nationen. Nå i helga har han vært på matmessen Grüne Woche i Berlin, og har benyttet anledningen til å oppfordre til mer pågående markedsføring av norske produkter.

Mattilsynet med gebyrer

Nrk text-tv 13.1.04

Det nye Mattilsynet innfører gebyrer på en rekke tjenester som hittil har vært gratis.

Bønder, matbedrifter, gårdsbutikker, reineire og andre som er avhengig av godkjennelse, får ekstrautgifter, skriver Nationen.

En bonde som har bygd på fjøset må nå betale 6700 kr for å få veterinær- godkjenning og ferdigstillelsesattest.

Den som skal ha godkjenning av matsort må ut med 32.500 kroner. Gebyrlista er ikke formelt vedtatt ennå, men det vil skje i nærmeste framtid.

Får ikkje seld økologisk mat

Vårt Land 29.12.03

Tal frå Statens landbruksforvaltning (SLF) viser at så mykje som 60-80 prosent av økologisk kjøt og mjølk blir selt som ordinære varer i butikkane.
Budsjettinnlegg Landbruksminister Lars Sponheim
Rein til jul

Rana Blad

RANA: Det er ikke bare nissen som er tilhenger av å bruke reinsdyr i jula. Det nye ranafimaet Arctic Rein og Vilt (ARV) har fått de første 200 reinene til sitt produksjonsanlegg på Gruben. Dermed vil forbrukerne få et alternativ til gris og sau på julebordet. ARV er Nordlands eneste i sitt slag.

Landbruk Pluss: 500 millioner til nyskaping og næringsutvikling - Det er behov for en helhetlig politikk for å stimulere til nyskaping og sysselsetting med grunnlag i de samlede ressursene på gardene og i bygdene, sier landbruksminister Lars Sponheim.
Tryggere mat - mer nyskaping

Gårdsplassen

- Trygg mat er ikke bare et mål, det ligger som en forutsetning for hele matpolitikken. Økt verdiskaping er ikke bare en idé, det er en betingelse for at vi skal skape et robust og fremtidsrettet landbruk med gode inntektsmuligheter, sier landbruksminister Lars Sponheim (V) i forbindelse med framleggelsen av årets statsbudsjett.

Turisme i utmark [13.08 2003] Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund har fått 400 000 kroner fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) til å drive opplæring i utmarksbasert næringsutvikling.

Norges Bondelag og Skogeiersamvirket har erfart at kurs, fagmøter, seminarer og andre samlinger lokalt og regionalt er effektivt for å øke interessen, motivasjonen og kompetansen innen utmarksbasert reiseliv. Nå har SND bevilget 400 000 kroner til prosjektet ”Kompetanseheving- og nettverksbygging innen utmarksbasert reiseliv”, som begge organisasjonene står bak.

Verdiskaping i reindriften …quot; rammebetingelser og muligheter

LD 1.4.03

Verdiskapingskonferanse for reindriften i Alta den 31. mars og 1.april 2003

Leif Helge Kongshaug  Statssekretær i Landbruksdepartementet

Frode Alhaug blir ny styreleder for verdiskapingsprogrammet for både skog og mat - Verdiskapingsprogrammet er en viktig satsing, og vi har lenge jobbet for å få en styreleder med bred erfaring og som har bakgrunn utenfor selve landbruksnæringen. Den personen er nå på plass, sier landbruksminister Lars Sponheim (V).
Klarsignal for sameleir
Østlandets blad 3.1.03
I løpet av vintermånedene vil et samisk opplevelsessenter bli det nye tilskuddet på Jegstad gård. Vestby kommune har nå gitt det nødvendige klarsignalet i form av utslippstillatelse.
Fru Rudolf har melk i juret

Dagsavisen 14.12.02

Rudolfs bedre halvdel kan melke. Aller mest glad blir nok rynkete amerikanske damer, ettersom kosmetikkindustrien i USA har fattet interesse for de edle dråpene.
Feilinformasjon fra SNT?

Nrk Tekst-tv 15.11.02

 

Statens næringsmiddeltilsyn advarer folk mot å spise reinkjøtt på grunn av radioaktivitet, skriver avisa VG.

Reinnæringen er nå bekymret for at dette vil gå ut over salget.

- Jeg skjønner ikke advarselen og den må være tatt på feilaktig grunnlag, mener sjefen i Reinkjøttmarked, Marit Gunhild Bongo.

Matbutikkene vil ha flere lokale matvarer

Nationen 3.11.

Nisjematprodusentene er i ferd med å bevege seg ut i markedet. Dagligvarebutikkene vil gjerne ha lokal nisjemat i hyller og disker. Men produsentene må lære å selge seg selv.
Nordland Reineier John Anders Lifjell fra Mo i Rana, mener at han vil skape større   
sysselsetning når han kommer i gang med videreforedling av reinkjøtt.   
 
  - Vi holder på med forprosjektet, men fra neste år skal vi videreforedle 
nye   produkter av reinkjøtt for det norske   markedet.   
  
 Det sier reineier John Anders Lifjell som har fått støtte til prosjektet   
  gjennom verdiskapningsprogrammet for reindrift.   
  
  Lifjell kommer til å kjøpe rein fra hele Nordland til videreforedlingen. 
Reineierne satser

Nrk txt-tv 3.9.02

 

Reineiere   er   interessert   i   å   øke verdiskapningen   i   reindriftsnæringen,
 viser søknader som  Statens nærings - og distriktsutviklingsfond har   fått. 
  
  - Vi   har   i   løpet   av   et   år   bevilget   over 5.5   millioner   kroner   til   20
søknader,   hvor   de   fleste   av   prosjektene   går   ut   på videreforedling
av   reinkjøtt.   
  
  Det   sier   Gunnar   Kvernenes,   ved   SND   i  Troms.   Viktige   deler   i   
programmet er  bl.a. at reineiere får muligheter til åøke inntjeningen i drifta.   
  
  Det er avsatt 7 millioner kroner fra reindriftsavtalen til programmet.   
Satser på rein sprit

Vg 15.8.02

Reinsdyrmelk fra Hemsedal testes nå ut som et mulig nytt brennevinsprodukt fra Norge.
Kurs i matvareproduksjon

Nrk Tekst-tv 11.7.02

 

Reindriftssamene vil nå selv begynne å videreforedle matvareprodukter av  
reinsdyrkjøtt, derfor kurser de seg nå til fagbrev i matproduksjon.  
Prosjektleder Johannes Mathis Anti sier mange er interresert i dette, og  
fagbrev er nødvendig for å kunne lage matprodukter for salg.   
Samisk videregåendeskole i Karasjok står for opplæringen.  
Kursmidler er satt av til dette under reindriftsforhandlingene.   
Kurset avvikles over halvannet år, med oppstart 1.oktober iår.  
Satser på trygg mat

Nordlys 4.6.02

Oslo (ANB): Regjeringen vil satse 107 millioner kroner på tiltak som skal gi forbrukerne trygg mat på bordet. Landbruksministeren vil også øke satsingen på økologisk landbruk.

Les artikkelen her

NISJEMAT FOR BØNDER I FINNMARK?

Sagat 4.2.2002

 

Hvordan utnytte eget råstoff og lokale naturressurser på en måte som gir mer penger i kassa for bønder, reindriftsutøvere og andre småskala matprodusenter i Finnmark? Dette er kjernespørsmålet i prosjektet «Småskala matproduksjon», eid av fylkesmannen i Finnmark og drevet av Tana videregående skole. I forrige uke ble det avholdt seminar om temaet i Tanabru. Responsen var enorm, og deltakerne fikk mengder av gode råd og tips fra skarpskodde foredragsholdere, samt aktuelle samarbeidspartnere. Småskala matproduksjon kan bli redningen for kreative bønder og reindriftsutøvere i Finnmark. Utvikling og salg av særegne nisjeprodukter, basert på egenproduserte råvarer og lokale ressurser, anses å ha et stort markedspotensiale. Mange der ute er villig til å betale en meget høy pris for det rette kvalitetsproduktet. Utfordringene er imidlertid mange før en kommer så langt. …quot; Ja, utfordringene står i kø, men de er ikke uoverkommelige. Det er her vårt småskala matprosjekt kommer inn i bildet. Vi skal bygge opp en kompetansebase hvor hver og en av dere kan søke råd og veiledning i startfasen, innledet prosjektleder Kåre Breivik. Ved Tana videregående skole bygger man nå opp et tilrettelagt prøve- og produksjonskjøkken, med hovedvekt på arktisk mat og samisk tradisjonsmat.
  Viltost på IN-Messa
Trønder-Avisa 12.11.01