ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Vil stramme inn på hyttebygging 2005-12-19
Miljøvernminister Helen Bjørnøy ber nå kommunene om å si nei til hyttebygging i sårbare og viktige naturområder.


Nå har departementet hennes laget en veileder for kommunene, som skal hjelpe dem til å ta miljøhensyn når nye hyttefelt skal legges ut. Der går det klart fram hvilke områder som bør skjermes fra hyttebygging, etter miljøvernministerens syn.

…quot; Kommunene blir i økende grad utsatt for press om utbygging. Vi gir nå kommunene hjelp til å motstå presset og veie utbyggingen opp mot andre bruks- og verneinteresser, sier Bjørnøy til Dagsavisen. Hun peker på at en mer langsiktig planlegging er viktig for å sikre natur- og landskapsverdier og allmennhetens tilgang til friluftsområder, både til fjells og ved sjøen.

http://www.indre.no/Innenriks/Politikk/article1869884.ece

http://www.t-a.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051215/LEDER/112150100