ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Vindkraft og reindrift - seminar 2005-02-15
Reindriftsforvaltningen, NVE og NRL arrangerer et seminar om vindkraft og reindrift for å drøfte viktige utfordringer ved planlegging av vindkraft i reinbeiteområder. Seminaret blir på Svanvik Miljøsenter i Pasvik 30.-31. mars 2005.

Arrangørene ønsker å samle reindriftsutøvere, myndigheter og vindkraftaktører for å drøfte følgende temaer:

1. Rapporten "Vindkraft og Reindrift". Både prosessuelle forhold knyttet til behandling av vindkraftplaner og reindriftsfaglige forhold vil bli tatt opp.

2. Kunnskapsstatus vindkraft og reindrift. Presentasjon av status og diskusjon om videre arbeid knyttet til biologiske og sosiale studier.

3. Kompensasjonsordninger. Prinsipper for kompensasjon, og erfaring fra realiserte vindparker

4. Tematiske konfliktvurderinger jf St.meld. 11. Orientering og klargjøring av hva som ligger i Regjeringens ønske om tematiske konfliktvurderinger.

5. Status vindkraft i Norge. Orientering om status og nærmere presentasjon av enkelte vindkraftprosjekter i reinbeiteområder sett fra tiltakshaver og reindriftsutøver.

6. Overføring av vindkraft. Kapasitet i eksisterende kraftledningsnett og planer om nye overføringsledninger i Nord-Norge.

Seminaret starter onsdag 30. mars ca kl 1300 og avsluttes torsdag 31. mars ca kl 1500. På grunn av begrenset kapasitet på Svanvik miljøsenter kan bare et utvalg av reinbeitedistrikter få anledning til å delta. De aktuelle distriktene er invitert til å delta på seminaret. Av samme grunn kan hvert distrikt bare få med en person. Påmelding skal skje innen 28.02.05 til Reindriftsforvaltningen ved Per-Erik Bjørnstad på

E-post: pereb@reindrift.no
Telefon: 78 45 70 28
Fax: 78 45 70 49
Brev: Pb 1104, 9504 ALTA