ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Vindmølleparker er i "vinden", og dette får konsekvenser for reindrifta 2004-10-19
Her finnes artikler om vindmølleparker

 
  NRK Finnmark Samleside om vindkraft
Reindriftsutøvere skeptisk til vindkraft

NRK 17.06.04

Det brygger opp til motstand mot vindkraft i Troms. Reindriftsutøvere er skeptisk til planene om vindkraft fire steder i fylket. - Reindrifta og vindkraften kjemper om de samme områdene, sier reindriftsagronom Sveinung Rundberg.

Reindrifta får ikke stanse vindkraft

NRK 15.6.04

Vindkraftutbygginga på Gartefjellet i Lebesby blir ikke ytterligere forsinka på grunn av protestene fra reindrifta.
Nordavind i Alta

FD 25.5.04

Det nystiftede selskapet Nordavind AS er alene om å satse på vindkraft i Alta. Geir Ove Teigen og de andre i prosjektet ser for seg små men lønnsomme vindparker flere steder i kommunen.
Ber NVE si nei

Nrk Finnmark 27.4

Fylkesmannen i Finnmark ber NVE om å si nei til vindpark på Magerøya. Statkraft planlegger å bygge vindpark på Honningsfjordfjellet, men fylkesmannen mener planene er lite framtidsrettet og at inngrepene i naturen blir for store.
Fire nye vindparker i Troms

Nordlys 4.3.04

Om få år kan fire nye vindparker i Troms bli en realitet. Kvitfjell-utbyggingen er allerede i gang, og nå ønsker Troms Kraft Produksjon å bygge fire nye nord i fylket. De aktuelle lokasjonene er Fakken på Vannøy, Måsvik på Rebbenesøy, Flatneset på Senja og Rieppi i Skibotn. Kraftselskapet har sendt inn melding om byggeønsket til Norges Vasskraft- og energiforbund.
Frykter storstilt vindkraftsatsing

NRK Finnmark 4.3.04

- Dersom vindkraftplanene i Finnmark blir gjennomført, vil dette få store konsekvenser for reindrifta i Finnmark.

Det sier leder for områdestyret for reindrift i Øst- Finnmark, Elisabeth Hegge Guttorm. Hun mener at reineiere ikke blir hørt når vindparker konsekvensutredes, og er bekymret over at beiteområdene bare blir mindre og mindre.
Vindkraft

FD 24.2.04

De tidligere nærmest ensidig bejublete vindkraftutbyggingsplanene i fylket har blitt møtt av kraftig motbør i det siste. For selv om vindkraftutbygging bare i mindre grad handler om økologi, mener mange slike inngrep får større konsekvenser enn godt er.
Vindkraft-boom i Nord

Nordlys 9.2.04

Den store interessen for å bygge ut vindkraft i Nord-Norge har ført til at Statnett planlegger et kraftnett mellom Varangerbotn og Balsfjord. Investeringene kan komme på flere milliarder, og gi store oppdrag til nordnorsk næringsliv.
Vindpark på Magerøya

FD 8.1.04

Statkraft har nå sendt konsesjonssøknad for vindpark på Honningsvågfjellet i Nordkapp kommune. Magerøya vindpark med en effekt på 50 Megawatt (MW) vil kunne bety fem til 10 nye arbeidsplasser i kommunen.
Motvind for vindkraft

Nrk Nordland 3.1.

Vindkraftproduksjon i Narvik møter motbør. Samer mener vindmøllene ødelegger for reindrift og vil stanse utbyggingen.

På Nygårdsfjellet i Narvik er Nordkraft Vind i fullt arbeid med et vindkraftanlegg. Men nå møter prosjektet motgang.

Utvider vindkraftprosjektet

Rana Blad 19.11.03

LURØY: Nord-Norsk Vindkraft har nå formelt gått videre for å lage en kjempestor vindmøllepark på Sleneset. Nylig sendte de NVE en melding om at de vil bygge 37 vindmøller til, i tillegg til de 35 som er planlagt fra før.

...Planene har blitt møtt med hallelujarop og gledesytringer fra nærmiljøet og lokalpolitikerne. Samtidig har det kommet kritiske innspill fra hytteeiere, reindriftsnæringen, fuglevenner og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Hytte- og reineiere kritiske til vindkraftpark

Nrk Finnmark 11.11.03

Fritidseiendomseiere og reindriftsforvaltningen råder Norges Vassdrags- og energikraftverk til å si nei til utbygging av en vindkraftpark på Sleneset.
Nei, også fra Forsvaret

Finnmarken 28.10.03

..Alt dette er det full enighet om, men så kommer alle neiene. For vi får ikke utnytte petroleumsressursene, verdiene i Barentshavet skal andre enn vi i den nordlige regionen forvalte. Mineralene skal vernes til fordel for en reindrift som er i ferd med å gjøre viddene øde. Og stadig flere og større nasjonalparker båndlegger arealer for nærigsutvikling og rekreasjon.
Friluftsområdet raseres med vindmøllepark

Finnmark Dagblad 20.9.03

En vindmøllepark på Kvaløya vil bety det største enkeltinngrep i naturen noensinne og store deler av øya vil bli rasert som friluftsområde for folk.

Ett steg nærmere

Fosna-folket 29.8.03

ROAN: TrønderEnergi har levert konsesjonssøknaden om vindpark på Bessakerfjellet. De mest positive ringvirkningene kan tilfalle den lokale bygg- og anleggsbransjen.
Trøbbel for vindmølle

NRK Trøndelag 6.8.03

Nord-Trøndelag E-verk fikk en vanskelig start med den nye vindmølla som i vinter ble satt opp på Hundhammerfjellet.
Tekniske feil har gjort at mølla knapt har vært i drift siden den ble satt opp i mai.
Medvind for NTE i Vikna

NA 18.4.03

...utdrag: Videre pekes det i vedtaket på at interessene til reindriftsnæringa bør kunne kompenseres ved avbøtende tiltak.
Formuleringen «kommunen ønsker å bidra aktivt for å sikre eksistensgrunnlaget for reindriftsnæringa» ble vedtatt med ordførerens dobbeltstemme; dog uten noen presisering hva dette konkret kan innebære.
VIKNA: Landskap " samt flora, fauna og Forsvaret " alt dette mener NTE er håndterlig. Utfordringa før det kan investeres inntil 2,5 milliarder på Ytre Vikna blir å få til en minnelig avtale i forhold til reindrifta.
Lebesby får verdens største vindpark

Finnmarken 20.2.03

KJØLLEFJORD: Inntil 160 vindmøller som har en høyde på opptil 130 meter. Det er gigantutbyggingen Norsk Miljøkraft planlegger på Skjøtningbergfjellet ved Kjøllefjord.

..." Hvordan stiller reindrifta seg til et så stort naturinngrep?
" Reindrifta bør ha gode argumenter for å stoppe et så stort anlegg. Men både vi og utbyggeren vil legge vekt på å holde en god dialog med reindrifta, sier Larssen.

Prosjekter i kø
Adresseavisa 30.1.03
Midt-Norge sammen med Finnmark peker seg ut som det området langs norskekysten som får flest vindmølleparker skal myndighetenes mål om produksjon av tre terawattimer (TWh) vindkraft innen 2010 oppfylles.
Vil bygge 83 vindmøller

Nrk Trøndelag 17.12.02

Nord-Trøndelag E-verk har nå søkt om å få bygge 83 vindmøller på Ytre Vikna. Vindmølleparken skal gi strøm til 43 000 husstander og vil koste 2,5 milliarder kroner.