www.reinportalen.no

World Reindeer Herders Congress 2009-03-04
Kautokeino 30.3 - 3.4.2009

INVITASJON TIL Å DELTA MED UTSTILLING AV KUNST, BRUKSKUNST, VARER OG PRODUKTER, PRESENTASJONER, MV i anledning Den 4. Verdenskongressen for Reindriftsfolk, i Kautokeino, Norge, i tiden 30.mars ? 3.april 2009

Association of World Reindeer Herders (WRH) viderefører tradisjonen med arrangement av en produkt- og salgsutstilling under Verdenskongressen for Reindriftsfolk, hvor det tilbys plass til alt fra kunst og design til innovasjoner og oppfinnelser, og diverse presentasjoner.

Arrangørenes mål med utstillingen er at den skal romme alt fra kunst, produkter og design utviklet av de nordlige folk ? fra tradisjonell matprodukter og brukskunst til film og kunst, samt alle typer produkter, inklusive industrielt utviklede produkter og design som er utviklet av andre, og som av interesse for menneskene i nord.

Utstillingen finner sted i perioden 30.mars-3.april 2009, i Kautokeino, i Báktehárji idrettshall, hvor Den 4. Verdenskongressen for Reindriftsfolk vil finne sted. Det vil være mulig med utstillinger både innendørs og utendørs, på idrettshallens utearealer.

Internasjonal møteplass. Verdenskongressen for Reindriftsfolk arrangeres hvert 4. år og er vanligvis besøkt av mellom 500 og 1000 deltakere fra hele det cirkumpolare området. Blant deltakere finner man både reindriftsutøvere, politikere og forvaltere, forskere, kulturpersonligheter, businessfolk, pressefolk, o.a.

Denne henvendelsen går til;
i) kunstnere og håndverksprodusenter blant de mange gruppene av urfolk i nord, som tilbys vederlagsfri plass på utstillingen

ii) og andre produsenter av kunst, håndverk og industriprodukter, som ønsker sine arbeider og produkter vist ved denne anledningen

Nærmere informasjon om utstillingen og påmelding: For nærmere informasjon om deltakelse, praktiske opplysninger, og påmelding til utstillingen bes det tas kontakt med Association of World Reindeer Herders (WRH), på tlf. 47 78 607 670, mobil telefon: 47 41144085, eller e-mail; karen.inga.kemi@reindeercentre.org Bruk gjerne påmeldingsskjemaet som er vedlagt. For øvrig, les mer om Den 4. Verdenskongressen for Reindriftsfolk i Kautokeino på www.reindeerportal.org

Mottakere av dette brevet bes vennligst hjelpe oss å gjøre denne invitasjonen kjent for potensielle deltakere fra deres region og nærområder.

På forhånd takk!

Johan Mathis Turi Elna Sara
Secretary General Congress Coordinator